ដំណើរការ​ប្រែសម្រួល WordPress ជា​ភាសាខ្មែរ

សួស្ដី!

មក​ដល់​ថ្ងៃ​នេះ ដំណើរការ​ប្រែសម្រួល WordPress ជា​ភាសា​ខ្មែរ នៅ​តែ​បន្ត​ទៅ​មុខ​ម្ដង​បន្តិចៗ។ ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺជា​ស្ថិតិ​នៃ​ការ​ប្រែសម្រួល។

បច្ចុប្បន្នភាព ០៨/០៧/២០១៤

  • ប្រព័ន្ធ​ស្នូល ៖ 98%
  • ផ្នែក​គ្រប់គ្រង ៖ 77%

យើង​សង្ឃឹម​ថា​នឹង​អាច​បញ្ចប់បាន​ក្នុង​ពេល​ឆាប់ៗ​នេះ​បាន។ អ្នក​ក៏​អាច​ចូលរួម​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ​បាន​ដែរ ក្នុង​ការ​ប្រែសម្រួល WordPress ជា​ភាសា​ខ្មែរ ដោយ​ធ្វើការ​ចុះឈ្មោះ​នៅ​ក្នុង​វេបសាយ https://wordpress.org/support/ ។ បន្ទាប់​មក​ចូល​ទៅ​កាន់ https://translate.wordpress.org/projects/wp/dev ឬ​ក៏​ចូល​ផ្ទាល់​តាមរយៈ​តំណ​ខាងក្រោម។

ប្រសិន​បើ​អ្នក​មាន​ចម្ងល់​ក្នុង​ការ​ប្រែសម្រួល WordPress ជា​ភាសា​ខ្មែរ សូម​ទាក់ទង​មក​តាម​រយៈទំព័រ​ទាក់ទង

វេបសាយ WordPress.org ជា​ភាសា​ខ្មែរ

នៅ​ពេល​នេះ​វេបសាយ WordPress.org មាន​វត្តមាន​ជា​ភាសា​ខ្មែរ​ហើយ។ នៅ​ទីនេះ​យើង​ខ្ញុំ​នឹង​បង្ហាញ​លោក​អ្នក​អំពី​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ WordPress ភាសា​ខ្មែរ ប៉ុន្តែ​ដោយ​សារ​ការ​បក​ប្រែ WordPress ស្ថិត​ក្នុង​ដំណើរ​ការ​នៅ​ឡើយ ដូច្នេះ​យើង​ពុំ​ទាន់​មាន​កញ្ចប់​ភាសា​ណា​មួយ​ដើម្បី​ឲ្យ​អ្នក​យក​ទៅ​ប្រើ​បាន​នៅ​ឡើយ​ទេ។ យើង​ខ្ញុំ​នឹង​សរសេរ​អត្ថបទ​មួយ ទាក់​ទង​នឹង​ការ​ចូលរួម​ជួយ​បក​ប្រែ និង​របៀប​បកប្រែ WordPress ក្នុង​ពេល​ឆាប់ៗ​នេះ ដើម្បី​ឲ្យ​ដំណើរ​ការ​បក​ប្រែ​កាន់​តែ​ប្រសើរ​ជាង​មុន​ទៀត។