រំលង​ទៅ​របារ​ឧបករណ៍

WordPress.org

ភាសា​ខ្មែរ

1
Feature Filter
Filtering by:
កែសម្រួល

ប្លង់​ទំព័រ

លក្ខណៈ​ពិសេស

ប្រធានបទ

Return to Themes List

Digital Agency Lite

ដោយ VW THEMES

Version: 0.4.6

Last updated: ខែ​កុម្ភៈ 21, 2020

Active Installations: 900+

WordPress Version: 5.0 or higher

PHP Version: 7.2.14 or higher

Theme Homepage

Digital agency lite is an up-to-date and modern WordPress theme with elegant looks. This lite version of digital agency WordPress theme can be used for multiple purposes as it serves a broad bandwidth of businesses which includes providing digital services such as web designing and online marketing. With this sophisticated theme, you can also sell digital products such as eBooks, tutorials, music, themes, plugins, software, code snippets, videos, photos, etc. Digital agency lite is designed with a secure and clean code which obviously lowers the maintenance burden. With it being minimally designed, you can easily craft a fully professional website that emphasizes essential details. Its numerous valuable features add to its merit. As a result, you get a fully responsive and highly functional website. Its integration with social media can get you popularity in a very short period of time. Above all, its call to action button (CTA) makes the website bilateral and lively. If you are determined to raise the bar of your business, get an interactive website designed for you. And for this purpose, digital agency lite will act as an expert solution. It is built on a strong framework of Bootstrap and its SEO readiness ensures you to have better ranks on popular search engines. It is lightweight with faster page load time. Other features such as retina readiness, translation readiness and its user-friendly nature acts like feather on the cap. Demo: https://www.vwthemes.net/digital-agency-pro/

No themes found. Try a different search.