រំលង​ទៅ​របារ​ឧបករណ៍

WordPress.org

ភាសា​ខ្មែរ

Themes List

1
Feature Filter
Filtering by:
កែសម្រួល

ប្លង់​ទំព័រ

លក្ខណៈ​ពិសេស

ប្រធានបទ

Return to Themes List

Divin

ដោយ Catch Themes

Version: 2.0.4

Last updated: ខែ​ឧសភា 26, 2020

Active Installations: 300+

WordPress Version: 5.1 or higher

PHP Version: 5.6 or higher

Theme Homepage

Divin - A Free Blog and Corporate WordPress theme has been especially crafted to put your website in the limelight by focusing more on the content area. It has been made with care for customizing with zero need of programming and coding. It is designed for clarity with clean typography. Divin is an incredibly beautiful and profoundly clean yet stylish, minimal and uncluttered, aesthetically tasteful WordPress theme that fits perfectly for any blog and corporate website. It provides you with vast range of crucial features that is needed to create an elegant-looking blog and corporate website. The theme is extremely responsive and adaptable to all screens and browsers. This free blog and corporate WordPress theme provides you the perfect online niche that is dynamic, multifunctional and straight. The theme is translation ready. For more details, check out the Theme Instructions at https://catchthemes.com/theme-instructions/divin/ and Support forum at https://catchthemes.com/support-forum/forum/divin-free/.

No themes found. Try a different search.