រំលង​ទៅ​របារ​ឧបករណ៍

WordPress.org

ភាសា​ខ្មែរ

1
Feature Filter
Filtering by:
កែសម្រួល

ប្លង់​ទំព័រ

លក្ខណៈ​ពិសេស

ប្រធានបទ

Return to Themes List

Shopping Mart

ដោយ Ceylon Themes

This is a child theme of Business Store.

Version: 1.1.2

Last updated: ខែ​កុម្ភៈ 23, 2020

Active Installations: 1,000+

WordPress Version: 4.8.0 or higher

PHP Version: 5.6 or higher

Theme Homepage

Shopping Mart is a responsive and fully customizable template with tons of features. The theme can be used to develop business, WooCommerce or Easy Digital download shopping cart - store front, portfolio and others web sites. The Flexibility and Theme Options such as WooCommerce integration, Product Slider, Product Grid, Header & footer Customization, typography features provided in theme will amaze you. Looking for a Feature rich Store front theme? Look no further! See the demo, The only theme you will ever need: https://wordpress.org/themes/shopping-mart/ For more information about Shopping Mart please go to https://www.ceylonthemes.com/product/wordpress-shopping-cart-theme/

No themes found. Try a different search.