សូម​ស្វាគមន៍

WordPress គឺ​ជា​កម្មវិធី​វេប​មួយ ដែល​អ្នក​អាច​ប្រើ​សម្រាប់​បង្កើត​វេបសាយ​ឬ​ក៏​កំណត់​ហេតុ​បណ្ដាញ​បាន​យ៉ាង​ងាយ​ស្រួល និង​ស្រស់​ស្អាត។ អ្នក​អាច​ប្រើ WordPress បាន​ដោយ​ឥត​គិត​ប្រាក់ និង​ទូលំទូលាយ។

WordPress ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​អ្នក​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​ជា​ច្រើន​រយ​នាក់​នៅ​ក្នុង​សហគមន៍ ហើយ​យើង​ក៏​មាន​កម្មវិធី​បន្ថែម និង​រូបរាង​រាប់​ពាន់​ទៀត ដែល​អាច​ឲ្យ​អ្នក​យក​វា​ទៅ​ប្រើ​បាន​តាម​តម្រូវ​ការ។ មនុស្ស​ប្រមាណ ៦០លាន​នាក់ បាន​ជ្រើស​រើស​យក WordPress ដើម្បី​បង្កើត​ជា​ប្លុក និង​យក​ទៅធ្វើ​តាម​តម្រូវ​ការ​របស់​ពួក​គេ។ យើង​ពេញ​ចិត្ត​នឹង​ទទួល​អ្នក​ចូលរួម​ក្នុង​សហគមន៍ WordPress។

តើ​អ្នកចាប់​ផ្ដើម​រួច​ហើយ​ឬនៅ? ​ទាញ​យក WordPress